Zomerwandeling

Zondag 28 juli 2024 -  Mombeekvallei

Samen met een vrijwilliger van Natuurpunt Hasselt-Zonhoven, de beherende vereniging, gaan we op verkenning in de Mombeekvallei. Hierbij al een korte intro:

De overstromingsgevoelige vallei leverde eeuwenlang de noodzakelijke wintervoorraad aan hooi voor de plaatselijke veestapel. Elke beschikbare hand van het kroostrijke boerengezin werd ingezet. Door al dit kleinschalig geploeter, in vaak moeilijke omstandigheden en zonder bemesting, verschraalden de gronden. De nu zo gegeerde bloemrijke hooilandjes waren toen een heel normale toestand.

Vanaf het midden van de vorige eeuw verliet de moderne landbouwer de vallei. De horizon werd vanaf dan overheerst door de hoge toppen van massaal aangeplante canadapopulieren. Daaronder ontwikkelden zich eentonige ruigten met vooral brandnetel en kleefkruid.

In 2013 zijn er in de vallei opnieuw meanders aangelegd. Op het einde van de laatste ijstijd lag het valleiniveau, door erosie en onder invloed van het ontdooiende ijs, zo'n 8 meter lager dan vandaag. Daarop ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een rijke moerasvegetatie die door talrijke overstromingen met laagjes zand, klei en leem werd bedolven. Zo kwam er een dik pakket venige ondergrond tot stand waarvan het verende resultaat nu nog duidelijk voelbaar is.


Praktisch

De wandeling is +/- 6 km.

13:15 u: Samenkomst op het dorpsplein van Grote-Spouwen. 
14:00 u: start van de wandeling. Parking: ter hoogte van de kruising van de Muntelbeekstraat met de Bekstraat in Wimmertingen.
50.891993434093486, 5.328818772300828

Aangepast schoeisel is een aanrader.
Mogelijkheid tot het nuttigen van een stukje vlaai, koffie of appelsap tijdens de wandeling.
Het einde van de  wandeling is voorzien omstreeks 17 u.