Rijkhoven

Dassenburcht

Dit stukje natuur is een mooi voorbeeld van hoe het landschap in onze omgeving was, voor de ruilverkaveling er een drastische wending aan gaf. We onderhouden er een authentieke boomgaard, waarvan jammer genoeg al verschillende hoogstambomen zijn gesneuveld. De boomgaardjes zijn er nog omzoomd met meidoornhaag en ander struweel. Langs de veldweg, één van de weinige niet-gebetoneerde hebben we opnieuw meidoorn aangeplant. Een akkertje wordt sinds enkele jaren door ons ingezaaid met een mengeling van granen en bloemenzaad. Het resultaat is een voedselbron voor heel wat vogelsoorten waaronder de bedreigde akkervogels.

In de onmiddellijke omgeving leeft de das. Hij en zij vindt er alles om te wonen en zich te voeden. Regelmatig zie je de sporen van hun nachtelijke activiteiten. Het is ook in deze buurt dat we eerder een experiment hebben uitgevoerd, met name het leggen van hagen. Een oude techniek die we ontdekten tijdens een excursie in Nederlands Limburg. Over een afstand van 40 meter waagden we ons om deze ‘doornige’ oefening. Achteraf leverde onze noeste arbeid naast veel schrammen een fraai resultaat.

Natuurpunt SpARo onderhoudt ondertussen circa 350 hoogstammige fruitbomen. Zij zijn de trotse ambassadeurs van Haspengouw. In de lente is het genieten van de bloesems en op het einde van de zomer geven ze ons vruchten waar we dankbaar gebruik van maken. Denk maar aan ons appelsap en sjroep!

Sap van Spaân en Sjroep van Spaân zijn twee heerlijke producten uit onze eigen boomgaarden. Met de verkoop hiervan kunnen we opnieuw investeren in natuur en landschap!

Bekijk deze producten hier!

 

<i>graanakker met bloemenmengsel</i><br>

graanakker met bloemenmengsel


<i>klaar voor verwerking</i><br>

klaar voor verwerking

<i>Sjroep van Spaan</i><br>

Sjroep van Spaan