Wie zijn we?

Natuurpunt Spouwen - Amelsdorp - Rosmeer (NP SpARo) is een plaatselijke kern van Natuurpunt.
De werking van de groep vrijwilligers gaat terug tot 1978.
Enkele twintigers, dorpsvrienden, uit Kleine Spouwen waren verbolgen over de teloorgang van het landschap waarin ze waren opgegroeid.
Redden wat er te redden valt was het motto. We kozen resoluut voor actie.

De natuur in onze streek kreeg rake klappen. Denk maar aan de ruilverkavelingsgolf die zuidoost-Limburg overspoelde, de rooipremies voor hoogstamboomgaarden en de uitbreiding van het wegennet.
Onze omgeving werd als het ware uitgekleed. Het was de tijd dat de milieubeweging fors groeide en op vele plaatsen in Limburg, jonge mensen zich organiseerden om aandacht te vragen voor de leefomgeving.

Wat begon als Groencomité Kleine Spouwen werd later “Werkgroep Leefmilieu Spouwen om uiteindelijk begin 1998, na 20 jaar werking, aan te sluiten bij het toenmalige Natuurreservaten vzw, nu Natuurpunt .

We hebben altijd bewust gekozen voor een zeer lokale werking. Niettemin, hebben we ons krachtig ingezet voor een hele reeks dossiers die de grenzen van onze dorpen en Bilzen overschrijden. Voorbeelden daarvan zijn de ruilverkaveling Rijkhoven (grondgebied Tongeren, Hoeselt en Bilzen) de ring rond Bilzen, het structuurplan Bilzen, de afbakening van de natuur- en landbouwgebieden in Haspengouw……

Een aantal leden van het eerste uur zijn nog steeds actief, in 2004 werd onze kern uitgebreid. Enkele inwoners van Amelsdorp en Waltwilder traden toe tot het bestuur. Enkele jaren later sloten ook enkele inwoners van Rosmeer aan.

Meer over onze realisaties en inspanningen voor natuur en landschap in Spouwen en omgeving, vindt u op deze website.

Hebt u belangstelling voor ons werk, wil u als vrijwilliger iets doen voor de natuur in deze omgeving, dan bent u van harte welkom tijdens onze maandelijkse 'natuur-doe-dag'. Gezellig is het er doorgaans ook nog!

Een seintje aan één van de bestuursleden volstaat. Of maak gebruik van het contactformulier.

Tot binnenkort!
Roland Vanherle - voorzitter en Lambert Schoenmaekers – Ere - voorzitter