Bosaanplant Grote-Spouwen

Een week na de bosaanplant in Waltwilder, gingen we in Grote-Spouwen aan het planten. Dit keer werden er meer dan 500 bomen en struiken geplant in de weide ‘Huubkespoel’ gelegen aan het einde van de Bovenstraat.
In het najaar werden de kaprijpe populieren in de weide verwijderd. Op de vrijgekomen ruimte hebben we een nieuw bos aangeplant dat naadloos aansluit op het ‘Weerterbos’. Het Weerterbos werd zo’n 20 jaar geleden ook al door natuurpunt Spouwen geplant en is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig hellingbos.
De natuurwaarde van dit bos kan niet worden overschat, getuige de aanwezigheid van o.a. talrijke vogelsoorten, voorjaarsbloeiers en enkele zeldzame paddestoelen. Wil je van nabij kennismaken met het Weerterbos en zijn omgeving, dan is ‘het Kalverpad’ een aanrader. Het Kalverpad is een bewegwijzerd wandelpad die start op het dorpsplein van Grote-Spouwen en passeert via het Weerterbos langs ons nieuw aangeplant bosperceel.

Zo’n 70 leerlingen van de lokale lagere school ‘de Bammerd’ hielpen bij het planten van de boompjes. Op de vraag wat deze activiteit zo leuk maakt, antwoorden Sien Waumans en Mare Honinx, beiden van het vijfde leerjaar, in koor; ‘ veel leuker dan stilzitten in de klas!’
Het valt inderdaad op hoe enthousiast de leerlingen te werk gaan en hoe fijn ze het vinden om hun handen letterlijk vuil te maken.

Volgens meester Pieter is het aanplanten van dit bosje een waardevolle aanvulling bij ‘de theoretische lessen. ‘Het omzetten de theorie in de praktijk, daar kan weinig tegen op’. Meester Pieter vertelt ons ook dat de leerlingen erg uitkeken naar deze activiteit.

Na een uurtje zaten al onze planten in de grond. Om hen te bedanken voor zoveel hulp, kon een warme choco natuurlijk niet ontbreken.