Kleine-Spouwen

Omgeving van de kerk

Natuurpunt Spouwen heeft jarenlang geijverd voor de heraanleg van het dorpsplein van KleineSpouwen. Samen met nog enkele andere geëngageerde dorpsgenoten hadden we een grote inbreng in het ontwerp van deze heraanleg. Een erg mooi resultaat, al zeggen we het zelf. Een plein op maat van een dorp was ons uitgangspunt. Die dorpse eenvoud komt onder meer tot uiting in de groenaanleg en het behoud van waardevolle elementen uit het verleden. Zowel de gevlochten haag bij het plein als de inheemse beplanting op het hoge kerktalud worden door vrijwilligers van Natuurpunt onderhouden. Deze groenvoorziening sluit zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke begroeiing die deze omgeving tot er in de jaren 1960-1970 een ‘betonrevolutie’ onze dorpen drastisch veranderde. 

Om meteen zichtbaar resultaat te hebben, zaaiden we het talud in met een bloemzaadmengsel. Ieder jaar zorgen we ervoor dat de jonge struiken worden vrijgezet. Ter gelegenheid van processiekermis (mei- juni) staat de kerk dan ook telkens in een jong groen kleedje.

Enkele foto's van de eerste werken in het voorjaar van 2007 en het resultaat enkele maanden later.

In de beginjaren is er heel wat werk in een houtkant. Nu vijf jaar later heeft de houtkant al veel meer volume, waardoor de kruidige onderlaag minder zon krijgt en bijgevolg niet meer zo goed kunnen groeien. Ons werk beperkt zich nu tot het vrijzetten van de nog relatief jonge struiken. Op langere termijn laten we een paar mooie bomen doorgroeien, het overige deel van het talud wordt als hakhout beheerd. Eens in de 5 jaar worden de struiken terug gesnoeid tot een stobbe kort boven de grond.