Grote-Spouwen

Weerterbosje

Tussen de Bovenstraat en de Biestertstraat in Grote-Spouwen ligt Weert. Op deze natuurlijke helling hebben we in het verleden een bosje aangeplant. De boompjes mogen hier hun vrije gang gaan. Er wordt geopteerd voor nulbeheer. Een paradijs voor fauna en flora. Aan de achterzijde van de woningen gelegen aan de Bovenstraat onderhouden we een forse houtkant. De bijhorende weide wordt gebruikt als hooiweide. Hiervoor werd een overeenkomst gesloten met een landbouwer. Uiteraard wordt de weide niet besproeid noch bemest, waardoor het hooi al veel kruidiger is dan enkele jaren geleden.

Halverwege de helling loopt een erg fraai stukje van het Kalverpad tussen de door ons aangeplante meidoorn haag. Het Kalver – en Geitenpad zijn trouwens twee wandelingen die door NP Spouwen in de jaren 80 werden verwezenlijkt.

Het wandelpad loopt verder tussen het Weerterbosje en een mooie boomgaard, die wij de ‘picknickweide’ hebben gedoopt. Deze weide wordt ook gehooid. Enkele jaren geleden maakten we er nog eens een echt ouderwetse hooimijt.

Weide 'Huubkes poel'

Sinds 2010 onderhouden we de weide en de eeuwenoude poel, gekend als 'Huubkes poel'. De foto is genomen op het ogenblik dat de poel leeg staat, bij de volgende regenbui staat er weer water in. Het water wordt er bijgehouden door de ondoorlaatbare kleilaag. Het water verdampt of wordt door het vee verbruikt.

Het loont de moeite om eens een kijkje te nemen in de Bovenstraat. Op het einde van de straat sla je de landweg in. Aan je rechterzijde zie je de schitterend gelegen weide met de talrijke perenbomen. Het zijn trouwens deze peren die we verwerken in onze ‘sjroep van Spaan’.

Lees: bezoek mycolim aan het Weerterbosje 18-1-2018