Membruggen

Achter de steenbakkerij in de Dorpstraat konden we enkele percelen grond kopen van de eigenaars van de steenbakkerij. De percelen werden gebruikt als leemwinning en zijn achteraf opnieuw opgevuld. Deze bodem kan je dus bezwaarlijk goede  landbouwgrond noemen. Een uitgelezen kans dus voor onze vereniging om de natuur hier weer een stapsteentje aan te bieden. In dit uitgesproken landbouwgebied is dat geen overbodige luxe. Een deel van deze terreinen werd ingericht als boomgaard, een ander deeltje gebruiken we als wildakker. Daarnaast werd hier ook een forse houtkant en een haag geplant. Tot ieders verrassing kwam de Grauwe Klauwier, een zeer zeldzame vogel, hier tot broeden in 2009. 
In de toekomst hopen we in deze groene oase nog wat uitbreidingen te kunnen realiseren.