Gebieden

Onze werking is verspreid over verschillende dorpen. In het kort schetsen we per 'gebied' wat onze werking er concreet betekent.